Cigánd - AktualitásokB-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézményének
híreiNagy örömünkre szolgál, hogy a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert EFOP-1.4.2-16-2016-0004 azonosító számú, „Bodrogközi Integrált Gyermekprogramok” című projekt megvalósítása keretében számos korai fejlesztéshez, korai intervenciós ellátáshoz használható fejlesztő eszközt és bútort sikerült beszereznünk a 2018/19-es tanév megkezdését követően. Meglévő bútoraink és eszközeink mellett, a különböző mozgásfejlesztő és egyéb játékok jelentősen javítják az ellátás színvonalát.

A korai fejlesztésre és korai intervenciós ellátásra érkező gyermekeket kellemes környezetben tudjuk fogadni, a minden igényt kielégítő várakozó helyiségben, ahol a pelenkázó szekrényen és az etetőszékentúl, különböző játékok (csúszda, hinta, játszóasztal) teszik kényelmesebbé a várakozást.
A korai fejlesztő szobában pedig a mozgásfejlesztéshez nélkülözhetetlen eszközök sora várja a fejlesztésre szoruló kisgyermekeket.

A gyermekméretű bútorok (asztalok, kisszékek) jelentősen megkönnyítik a vizsgálatokat és a terápiás ellátást is.Kopasz Gáborné
tagintézmény-igazgató


2018. április 19-én első alkalommal került megrendezésre tehetségkonferenciànk a Nagy Dezső Művelődési Házban.
A konferencia megnyitását követően Oláh Krisztián Cigánd Város Polgármestere, majd Bódor Andrea a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatója mondtak köszöntő beszédet!
A nap folyamán színpadra lépett a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola moderntánc csoportja, a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola TriAngel mazsorett csoportja és tagintézményünk egyik tehetségfejlesztésben részesülő diákcsoportja, a Kántor Mihály Általános iskola tanulói.
A rendezvény szakmai részében két ízben is előadást tartott Dr. Polonkai Mária a Matehetsz munkatársa, illetve Nagy-Tóbiás Katalin fejlesztőpedagógus mutatta be tagintézményünk tehetségfejlesztő munkáját.
A szünetben a megvendégelést a MATEHETSZ támogatásával tudtuk megvalósítani, közben vendégeink megtekinthették a rajzpályázatunkra beérkezett műveket is.
A programot a Kántor Mihály Általános Iskola énekkara zárta Némethy Viktória vezetésével.
Köszönjük minden partnernek, hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Köszönjük Dr. Polonkai Máriának a tartalmas előadásokat, Némethy Andrásnak és munkatársainak hogy biztosították a helyszínt és a technikát, Oláhné Fojdl Adriennek és Némethy Viktóriának hogy felkészítették a gyerekeket.
Köszönjük a megjelent vendégeknek hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel!
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm munkatársaimnak hogy mindannyian aktívan részt vettek a rendezvény lebonyolításában.
Kopasz Gáborné
Tagintézmény-igazgató2018. március 2-9. között első alkalommal került megrendezésre megyénkben is a Pedagógiai Szakszolgálatok hete programsorozat. A rendezvény keretében tagintézményünk március 6-9. között 22 eseményt szervezett és bonyolított le a Cigándi Járás területén. A programsorozat széleskörű kínálatából választhattak az érdeklődők. Szakembereink nagy szakmai hozzáértéssel és lelkesedéssel tervezték meg programjaikat, melyek 9 településen és 14 helyszínen valósultak meg.

Az érdeklődő szülők és óvodapedagógusok nyílt fejlesztő-, valamint nyílt tehetségfejlesztő foglalkozásokat tekinthettek meg, ahol betekintést nyerhettek a szakmai munkába.
A nyitott fejlesztő foglalkozásokon egyes intézményekben a téri tájékozódás és a testséma fejlesztés, míg máshol a beszédkedv fokozása, a beszédértés és kifejező készség fejlesztése valósult meg az ellátott, nagycsoportos korú gyermekek körében, melyet fejlesztőpedagógus szakembereink tartottak.
A nyitott tehetségfejlesztő foglalkozásokon kommunikációs és improvizációs játékok alkalmazása került bemutatásra drámapedagógiai módszerekkel a szakfeladatot ellátó fejlesztőpedagógus szakember által.
A pedagógusok számára szakmai műhelymunka megszervezésével próbáltunk gyakorlati segítséget nyújtani logopédia és tehetséggondozás témában. Míg a logopédus szakember a nyelvgyakorlatok, ajakgyakorlatok és légzőgyakorlatok helyes végzésének módját és játékos alkalmazásának lehetőségeit ismertette meg az óvodapedagógusokkal, addig a tehetséggondozó (fejlesztőpedagógus) szakember „A drámapedagógiai módszerek alkalmazásának lehetőségei a tehetséggondozó munkában” címmel tartott szakmai műhelyt.
A korai fejlesztés szakfeladat keretében a Biztos Kezdet Gyerekházakban (Tiszakarád, Lácacséke), valamint a Bodroghalmi Innovációs, Oktatási és Közösségi Központban és tagintézményünkben, a gyógypedagógus szakemberek tartottak tanácsadást az érdeklődő szülőknek, védőnőknek és családgondozóknak a 0-4 év közötti gyermekek otthoni körülmények között történő beszéd- és mozgásfejlesztésével kapcsolatban, továbbá pszichológus szakember nyújtott nevelési tanácsadást az azt igénybe vevőknek.
Reméljük sikerült maradandó élményt nyújtani minden megjelent szülő és szakember számára. Köszönjük az érdeklődést! A programsorozat megszervezésére és megrendezésére igyekszünk a 2018/19-es tanévben is sort keríteni.

Kopasz Gáborné
tagintézmény-igazgató