PAV - RólunkA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, pályaválasztási munkacsoportja intézményi összevonások révén 2013. szeptember 1-jével alakult meg. A pályaválasztási tanácsadás, mint nevelési tanácsadás jellegű szolgáltatás viszont több évtizede jelen van a köznevelés rendszerében.
Munkacsoportunkban öt főállású munkatárs – egy tanácsadó pszichológus, és négy tanácsadó pedagógus – dolgozik. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatellátás jogszabályi előírás szerint a szervezet Székhelyintézményéhez kötött, de megyei ellátási körzettel működik. Igénybevételére a megyében élő vagy megyei nevelési-oktatási intézménybe járó tanulók, valamint szüleik és a pedagógusaik is jogosultak. Tanácsadással/tájékoztatással (az igényekhez igazodva) segítjük a tanuló pályaválasztását, kiemelten kezelve az egyéni tulajdonságokat és a foglalkoztatási lehetőségeket.

A 2016/2017. tanévtől a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola épületében működünk. Általában itt tartjuk az egyéni tanácsadásokat, melynek keretében információs tanácsadást és/vagy a tanulók érdeklődésének, képességeinek szakszerű vizsgálatát, iskola- és szakmaválasztásának segítését végezzük. A tanácsadás során figyelembe kell vennünk a tanuló személyes adottságait és érdeklődését. Gyakran fordulnak hozzánk tanulási, egészségügyi problémákkal küzdő, ún. sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel bíró tanulók is.

Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi tájékoztatással, kiadványokkal is segítjük az iskolai pályaorientációs munkát. Folyamatba illesztve tartunk rendszeresen, ráépülő jelleggel csoportos foglalkozásokat az általános iskolák 6-7-8., illetve a középiskolák 10-13. évfolyamán. Az igénylések teljesítésénél figyelembe kell vennünk a megközelíthetőséget és a pályaválasztás folyamatosságát (6. osztálytól 12. (13.) osztályig) is. Ütemterv alapján végezzük feladatunkat, igyekszünk a megye minden pontjára eljutni. Tevékenységünk során igazodunk a nevelési-oktatási intézmények igényeihez és kéréséhez.