Kamilla - Rólunk

Borsod – Abaúj – Zemplén megyében az első – önkormányzati fenntartású – korai fejlesztést biztosító intézmény az Európai Unió PHARE alapjának támogatásával, 1997-ben jött létre, „Kamilla Korai Fejlesztő és Tanácsadó Szolgálat” néven. A szolgáltatás a megyei pedagógiai intézet keretei között működött 2013 szeptemberéig, ezt követően került a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat miskolci tagintézményéhez. A Kamilla Korai Fejlesztő és Tanácsadó Szolgálat több mint 15 éves működése alatt számos szakmai program megvalósításával támogatta az érintett családokat, illetve közreműködött a korai intervencióban részt vevő intézmények, szakemberek közötti együttműködés kialakításában, elmélyítésében.

A „Kamillában” évente kb. 50 – 60 sajátos nevelési igényű kisgyermek terápiás ellátását biztosítjuk és kb. 35 – 40 család veszi igénybe gyógypedagógiai tanácsadásunkat.

2015. januártól 5 fő gyógypedagógus, 1 fő konduktor, 1 fő fejlesztő pedagógus és 1 fő gyógypedagógiai asszisztens vesz részt a feladatok ellátásában.


Feladataink:

·        gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

·        fejlesztő nevelés


A  korai fejlesztésről


A sérült, eltérő fejlődésmenetű, vagy az optimális fejlődésmenet szempontjából veszélyeztetett kisgyermekek és családjuk számára a legkorábbi életszakaszban nyújt segítséget, gyógypedagógiai habilitációs célú ellátást a korai fejlesztés. A szolgáltatás megvalósításának közreműködői – az állami szektorban – a pedagógiai szakszolgálatok. Az intézmények - szakvéleményben megállapított igényjogosultság mellett - a 0 – 5 éves életkorú gyermekek ellátásában vesznek részt. Feladatuk a komplex kora gyermekkori prevenció és intervenció, amelynek célja a gyermekek fejlődésének segítése, a család kompetenciáinak erősítése és társadalmi inklúziójuk támogatása.

„A korai fejlesztés a nagyon fiatal gyermekek és családjuk számára nyújtott szolgáltatások/ellátás összessége, amelyekben kezdeményezésükre a gyermek bizonyos életszakaszában részesülnek, s beletartozik minden olyan lépés vagy akció, amelyre akkor kerül sor, amikor egy gyermek speciális segítséget igényel a következő cél érdekében:

hogy biztosítsa és előmozdítsa saját személyes fejlődését;

hogy megerősítse a család saját kompetenciáit, valamint,

hogy  elősegítse  a  család  és  a  gyermek  szociális  befogadását.”  (Európai

Ügynökség – Kulcstényezők és ajánlások  2010, 7)


Milyen problémával fordulhatnak hozzánk a családok?

Ha gyermekük 5 éves életkor alatti

koraszülött

genetikai rendellenességgel született (pl. Down szindróma)

látássérült

oxigénhiányos állapotban született

ha fejlődése elmaradást, eltérést mutat a következő területeken: mozgás (pl. izomtónus eltérés, kúszás, mászás, járás késése); beszéd (pl. a beszélő környezet megértésének nehézsége, érthető szavak

megjelenésének késése, hangok/mimika utánzása iránti érdektelenség); játéktevékenység (pl. túl rövid ideig köti le 1-1 játék, dobálja a tárgyakat, ügyetlen a rakosgatásban, építésben); környezettel való kapcsolat (pl. nem figyel a családtagokra, „magányos” vagy többnyire nyugtalan, nehezen irányítható)

A fejlesztő nevelésről

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben vesz részt.

A fejlesztő nevelés a gyermek egyéni fejlesztési terve alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.

A fejlesztő nevelés keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete legalább heti öt óra. A heti időkeretet a megyei szakértői bizottság állapítja meg.Korai fejlesztésre és fejlesztő nevelésre való jogosultságot megállapító szakértői bizottság neve, elérhetősége:

Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Megyei Szakértői Bizottsága

3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.


Látássérült kisgyermekek vizsgálatát végző intézmény neve, elérhetősége:

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.