Ózd - Munkatársaink

Zay Nárcisz        
 -  Beosztás: logopédus-gyógypedagógus, tagintézmény – igazgatóhelyettes
-          Végzettség: gyógypedagógiai logopédus tanár – gyógypedagógiai logopédus terapeuta, általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető
-          Kiemelt szakterület: logopédiai ellátás, szakértői bizottsági tevékenység
-          Szakmai érdeklődés: orrhangzós beszéd, jogszabályi környezet a köznevelésben
-          Elérhetőség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Bartáné Demcsik Katalin
Beosztás: pszichológus
Végzettségek: pszichológus, magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus.
Kiemelt szakterület: nevelési tanácsadás, szorongó gyermekek terápiája, drámapedagógia, diagnosztikai tevékenység
Szakmai érdeklõdés: kognitív terápiák, autizmus, meseterápia, családterápia
Elérhetõség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Benkõné Fejes Jolán
Beosztás: logopédus-gyógypedagógus
Végzettség: logopédus-gyógypedagógus, óvónõ
Kiemelt szakterület: logopédia, szakértõi bizottság
Szakmai érdeklõdés: diszlexiások, diszkalkuliások vizsgálata, terápiája, pösze terápia
Elérhetõség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Boda Tamás
Beosztás: fejlesztõpedagógus
Végzettség: fejlesztõpedagógia szakvizsga, tanító, mûvelõdésszervezõ
Kiemelt szakterület: nevelési tanácsadás
Szakmai érdeklõdés: 3-18 éves korú, tanulási és részképesség-zavarral küzdõ gyermekek fejlesztése, reedukációja
Elérhetõség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Cseszneg Ádám
Beosztás: fejlesztõpedagógus
Végzettség: fejlesztõpedagógus
Kiemelt szakterület: nevelési tanácsadás
Szakmai érdeklõdés: tanulási zavarral küzdõ gyermekek
Elérhetõség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Csépányi Andrea
Beosztás: gyógypedagógus
Végzettség: gyógypedagógus-pszichopedagógus, fejlesztõpedagógus, tanító
Kiemelt szakterület: önismereti tréning, nevelési tanácsadás, szakértõi bizottság
Szakmai érdeklõdés: projektív rajztesztek hiperaktív, figyelemzavaros gyermekeknél
Elérhetõség: 06-30-825-9172, csepandrea@freemail.hu


Dr. Galicza Csabáné
Beosztás: logopédus-gyógypedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus
Végzettség: logopédus, oligofrén szakos gyógypedagógus, tanító
Kiemelt szakterület: logopédia, szakértõi bizottság
Szakmai érdeklõdés: autizmus, beszédindítás, Meixner: dyslexia prevenció
Elérhetõség: 06-48-471-357, galiczane@freemail.hu


Szanda-Nagy Gabriella
Beosztás: logopédus-gyógypedagógus
Végzettség:oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, történelem szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen /gyógypedagógiai szakértõ, gyógypedagógiai gyakorlatvezetõ, mentor tanár/
Kiemelt szakterület: logopédiai ellátás, szakértõi bizottsági tevékenység
Szakmai érdeklõdés: Meixner – dyslexia prevenció, SNI ellátás
Elérhetõség:
postamester@ozdkisterseg.t-online.hu
nagabka@gmail.com     06-48/471-357


Ottmájer Zsuzsanna
Beosztás: pszichológus-gyógypedagógus, tagintézmény igazgató
Végzettség: pszichológus-gyógypedagógus, oligofrén szakos gyógypedagógiai tanár, családterapeuta, közoktatási vezetõ, szakértõ, mesterpedagógus
Kiemelt szakterület: szakértõi bizottság, nevelési tanácsadás, családterápia, ADHD
Szakmai érdeklõdés: kognitív terápiák, autizmus, családterápia, kamaszkori problémák
Elérhetõség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Restás Veronika
Beosztás: szakszolgálati titkár
Végzettség: iskolatitkár, képesített könyvelõ, vállalati tervezõ, statisztikus, ECDL
Szakmai érdeklõdés: korszerû oktatásszervezés, ügyviteli rendszerek, jogszabályi környezet a közoktatásban
Elérhetõség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Kovács Árpád Gáborné
Beosztás: logopédus-gyógypedagógus
Végzettség: gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, általános iskolai tanító, nyelv-és beszédfejlesztõ pedagógus
Kiemelt szakterület: logopédia, szakértõi bizottság
Szakmai érdeklõdés: nyelv- és beszédfejlõdési elmaradások kezelése
Elérhetõség: 06-48-471357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Tusay Ágnes
Beosztás: gyógytestnevelõ
Végzettség: testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelõ tanár
Kiemelt szakterület: óvodás, iskolás korú gyermekek ortopédiai és egyéb elváltozásainak gyógytestnevelése
Szakmai érdeklõdés: mozgásszervi, belgyógyászati betegségek megelõzése és kezelése
Elérhetõség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Bencsik Zita
-          Beosztás: gyógypedagógus – logopédus
-          Végzettség: óvodapedagógus, gyógypedagógus- logopédus, pszichopedagógiai tanár, közoktatás vezető, szakvizsgázott pedagógus, DSZT, TSMT terapeuta, etetésterapeuta
-          Kiemelt szakterület: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység
-          Szakmai érdeklődés: beszéd – és kommunikációs készségek fejlődési késése, szemmozgás integrációs zavarok, autizmus spektrum zavar

-          Elérhetőség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Mátyásné Pallagi Éva
-          Beosztás: gyógypedagógus - logopédus
-          Végzettség: gyógypedagógus – logopédia szakirányon
-          Kiemelt szakterület: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység
-          Szakmai érdeklődés: Kognitív képességek fejlesztése, megkésett beszéd és mozgás fejlesztése, logopédiai terápiák

-          Elérhetőség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Utassyné Oroszi Edina
Beosztás: gyógypedagógiai aszisztens
Szakmai érdeklődés: korai gondozás
Végzettség: Gyógypedagógiai asszisztens, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintézõ
Elérhetõség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


Ráczné Mészáros Márta
Beosztás: fejlesztõpedagógus
Végzettség: pedagógia szakos bölcsész; pedagógia szakos nevelõtanár; egyéni bánásmódot igénylõ gyermekek fejlesztõ pedagógiája szakértõi szakvizsga; gyermek és –ifjúságvédelem;
OKJ számítógép-kezelõ és felhasználó; pályaválasztási tanácsadás
Kiemelt szakterület: nevelési tanácsadás
Szakmai érdeklõdés: Munkám során fõleg óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel találkozom. A hiányosságok feltárása a motivációs akadályok azonosítására, a tanulási stílus megismerésére épül. A szûrõvizsgálatokat követõen, terápiás formában támogatom a gyermekek fejlõdését, valamint egyéni tanácsadásban részesítem a szülõt.
Elérhetõség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu

       Mezei Bettina:
-          Beosztás: gyógypedagógiai asszisztens
-          Végzettség: pénzügyi-számviteli ügyintéző, gyógypedagógiai asszisztens
-          Szakmai érdeklődés: korai gondozás
-          Elérhetőség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


       Mustos Bernadett:
-          Beosztás: Gyógypedagógiai asszisztens
-          Végzettség: Gyógypedagógiai asszisztens
-          Szakmai érdeklődés: Korai gondozás, Meixner – dyslexia prevenció, reedukáció; Montessori pedagógia
Elérhetőség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu


       Éliás Gréta:
-          Beosztása: Gyógypedagógus
-          Végzettség: tanító, nyelv – és beszédfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzés, tanulásban akadályozottak szakirányú gyógypedagógus, etetésterapeuta
-          Kiemelt szakterület: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység
-          Szakmai érdeklődés: evésproblémával küzdő gyerekek terápiája, beszéd – és kommunikációs készségek fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése, autizmus spektrum zavar
-          Elérhetőség: 06-48-471-357, postmaster@ozdkistersegi.t-online.hu