Putnok - Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink, szakmai tevékenységeink:

A B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Putnoki Tagintézményének fenntartói és működtetői feladatait is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete látja el.
A B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Putnoki Tagintézménye a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt tízféle szakszolgálati ellátásból jelenleg három feladatot tud ellátni: a nevelési tanácsadást, a logopédiai ellátást és a tankerületi szakértői bizottsági tevékenységet.
A rendelet által megjelölt további tevékenységek esetében csak igényfelmérés történt.
Szakértői bizottsági tevékenység
Feladata:
-        A harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata;
-        A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése;
-        A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása;
-        Ha a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

Nevelési tanácsadás
Feladatok és tevékenységek:
-        A szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, tanácsadásban részesítése, vagy ellátásba vétele;
-        Segítségnyújtás a gyermek családi és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához;
-        Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakvélemény készítése;
-        Együttműködés a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési szakaszában teljes körű családi mentálhigiénés biztosítása;
-        Az ötödik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából fejlesztőpedagógiai szűrést végez;
-        Pedagógiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, tanulónak;
-        Támogatja a család, nevelő, és a pedagógus nevelő és oktató munkáját;
-        Folyamatdiagnosztikai célú, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot és gondozást végez,
-        Terápiás ellátást nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára;
-        Gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, tanulók szülei, pedagógusai részére.

A logopédiai ellátás
Feladatok és tevékenységek:
-        beszédindítás, a hang – beszéd és nyelvfejlődési elmaradás javítása;
-        a beszédhibák és a nyelvi kommunikációs zavarok javítása;
-        a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése;
-        a beszéd technikai és tartalmi fejlesztése;
-        az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálata, szűrése és vizsgálati vélemény készítése, szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezése.


Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján a gyermek további logopédiai ellátásának megszervezése a vizsgálati vélemény tartalmi elemeit a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet szabályozza a logopédiai ellátásról munkanaplót kell vezetni a logopédiai munka eredményét a fejlesztő tevékenység során hat hónaponként, valamint az ellátás befejezésekor a munkanaplóban szövegesen értékelni kell.