Sajószentpéteri - Rólunk


2009. július 1.-vel Sajószentpéter Önkormányzata létrehozta a város és kistérsége önálló intézményeként működő egységes pedagógiai szakszolgálatát. Az új intézmény ünnepélyes átadására 2009. augusztus 25-én került sor és szeptember 1-től indítottuk el szolgáltatásainkat. A pedagógiai szakszolgálat gyermekpszichológiai és pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézmény. Állampolgári jogon, tehát ingyenesen állunk a gyermekek, a szülők, és a pedagógusok rendelkezésére és együttműködünk a gyermekorvosokkal, gyermekvédelmi hatóságokkal, illetve társintézményeinkkel.
Hatáskörünk születéstől tizennyolc éves korú gyermekekre terjed ki.
Célunk az, hogy segítséget nyújtsunk azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekük nevelésével kapcsolatban nehézségeik támadtak. Az óvoda és az iskola szintén javasolhatja a szülőnek a szakszolgálat szakembereinek igénybevételét, illetve a pedagógus is kérhet tanácsot, ha gondjai vannak tanítványaival.
Intézményünknél pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus áll rendelkezésre az ügyfelek részére.
A bejelentkezés személyesen vagy telefonon történhet.
A szakszolgálat munkatársai a szakmai szabályok követésén túl bizalmasan kezelik mindazokat az információkat, amelyekhez a munkájuk során jutnak.
Milyen esetekben fordulhatnak hozzánk ?
Ha a gyermeknél:
· beilleszkedési nehézség
· magatartási probléma
· lelki eredetű zavar
· tanulási probléma, részképesség zavar
· késői beszédindulás, beszédhiba
· mozgásfejlődés zavara, tartáshiba, ortopédiai elváltozás
· fejlődési rendellenesség lép fel.

Ha a családban:
· krízishelyzet (pl. válás, haláleset, élethelyzeti változás és válság) lép fel.

Kik kérhetik a Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásait?
Sok szülő önként jelentkezik, ha a gyermeke egyenetlenül fejlődik, vagy ha a gyermeknél valamilyen tanulási (olvasás, írás, számolás) problémát lát, ha magatartási gondokat észlel, vagy családi konfliktusában elakadt.
Az óvodák, iskolák pedagógusai és a gyermekorvosok is javaslatot tehetnek viselkedési– és teljesítménygondokkal, pszichoszomatikus zavarokkal küszködő gyermekek pedagógiai szakszolgálathoz küldésére.