Sárospatak - Munkatársaink

Molnár Marianna - klinikai szakpszichológus, tagintézmény-igazgató
Végzettsége: magyar-történelem szakos középiskolai tanár, klinikai szakpszichológus, analitikus orientált gyermekterapeuta, közoktatási szakértõ, mediátor, Gordon instruktor
Szakterülete: pszichológiai diagnosztika, tanácsadás, pszichoterápia, szakértõi bizottsági tevékenység
Elérhetõsége: mariannamol@hotmail.com, 47/311405


Bajusz Réka - pszichológus
Végzettség: egészségpszichológus, klinikai és mentálhigiéniai ifjúsági és  gyermek szakpszichológus jelölt
Kiemelt szakterületek:
  • Magatartási, beilleszkedési- és tanulási zavarok diagnosztikája és terápiája
  • gyermekkori és ifjúsági kórképek diagnosztikája és terápiája, nevelési tanácsadás
  • szociális készségfejlesztõ tréning
  • szakértõi bizottsági tevékenység, intelligenciavizsgálat
Szakmai érdeklõdés: családterápia, párterápia, gyermekkori pszichiátriai kórképek, autizmus spektrumzavar, meditáció, KIP


Szerencsiné Medve Erzsébet - gyógypedagógiai aszisztens


Suhaj Sára Kinga – szakvizsgázott gyógypedagógus
Végzettségek: tanító, fejlesztõ pedagógus, pszichopedagógus
Szakterülete: tanköteles korú óvodások és második osztályosok diszlexia prevenciós szûrése, vizsgálata, illetve egyéni és csoportos fejlesztés, terápia, tanácsadás, szakmai konzultációk óvodástól középiskolás korig. Szakértõi tevékenység: intelligencia vizsgálat, iskolaérettségi vizsgálat. 


Pingor Zsoltné – szakvizsgázott gyógypedagógus
Végzettsége:
általános iskolai tanító, oligofrén-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Speciális végzettség:
Sindelar terápia, SEED vizsgálat
Szakterülete:
gyógypedagógiai fejlesztés, korai fejlesztés, szakértõi tevékenység 


Tóth Sándorné – szakvizsgázott gyógypedagógus
Végzettsége: általános iskolai tanító, szakvizsgázott tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár
Szakterülete: a tanköteles korú óvodások és a 2. osztályosok diszlexia prevenciós szûrése, vizsgálata,  egyéni és csoportos fejlesztés, terápia, tanácsadás óvodástól középiskolás korig, szakmai konzultációk. Szakértõi tevékenység: intelligencia, iskolaérettségi vizsgálatok, a számolási zavar vizsgálata.


Terjék Annamária - gyógypedagógus


Albert Irén – szakvizsgázott logopédus
 Végzettsége: általános iskolai tanító, oligofrén pedagógia  és logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus – gyógypedagógiai szakterületen
Speciális végzettség: logopédiai diagnosztika
Szakterület: logopédiai ellátás, szakértõi bizottsági tevékenység


Egyed Tiborné  – szakvizsgázott logopédus
Végzettség: óvodapedagógus, szakvizsgázott nyelv-és beszédfejlesztõ pedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, inkluzív nevelés tanára MA, köznevelési szakértõ
Kiemelt szakterület: logopédiai diagnosztika, terápia
Szakmai érdeklõdés: innovatív diagnosztikai, valamint terápiás módszerek, eljárások megismerése a logopédia területén
Elérhetõség: 47/311 405 


Tóth Éva – szakvizsgázott logopédus
Végzettségek: óvodapedagógus, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember, logopédiai diagnoszta
Kiemelt szakterület: logopédiai diagnosztika, terápia
Szakmai érdeklõdés: megkésett- és akadályozott beszédfejlõdés

Gyógytestnevelés:
Arosné Czakó Rita - gyógytestnevelõ /mozgásfejlesztõ
Végzettség:  földrajz-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelõ, mozgásfejlesztõ (Ayres, INPP, Kulcsár Mihályné féle mozgásterápia)
Szakterület: Óvodás és iskolás gyermekek ortopédiai és egyéb elváltozásainak gyógytestnevelése, óvodai mozgásfejlesztés, gyógyúszás


Zsarnainé Rádai Emese - szakszolgálati titkárCsoportkép 2013-ban: