Sárospatak - Rólunk


A sárospataki tagintézmény egy nagy múltú, Sárospatak Város Önkormányzata által több mint harminc éve alapított intézmény, amely szerves részévé vált a térség oktatási rendszerének.
Három emberrel indult, 1998-2013. között a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálattal közösen mûködött, 24 fõs humánszolgáltatási intézményként. A KLIK megalakulásával a szociális feladat a városnál maradt, az intézmény pedig elõbb a sárospataki, majd a miskolci tankerülethez került. Jelenleg a BAZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézménye vagyunk.
Kilenc szakalkalmazott és két - pedagógiai munkát közvetlenül segítõ - munkatársunk van. Nyolc óraadóval dolgozunk, összóraszámuk több mint három fõ foglalkoztatását tenné lehetõvé.
Fõállású munkatársaink:
- 2 fõ pszichológus
- 4 fõ gyógypedagógus
- 4 fõ logopédus
- 1 fõ gyógytestnevelõ
- 1 fõ gyógypedagógiai aszisztens
- 1 fõ ügyviteli alkalmazott, szervezõ
- 1 fõ szakszolgálati titkár.

Ellátási területünk azonos a sárospataki járással. 16 település - Sárospatak, Makkoshotyka, Hercegkút, Viss, Kenézlõ, Zalkod, Györgytarló, Vajdácska, Bodrogolaszi, Sárazsadány, Vámosújfalu, Olaszliszka, Tolcsva, Erdõhorváti, Háromhuta és Komlóska tartozik az ellátott települések közé. Nemcsak a KLIK intézményeit, de az egyházi és önkormányzati óvodákat, iskolákat is ellátjuk.

Az alábbi szakszolgálati feladatokat biztosítjuk a gyermekek, szülõk, pedagógusok, társintézmények számára:
- nevelési tanácsadás
- logopédiai szolgáltatás
- gyógytestnevelés
- szakértõi bizottság
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
- pályaválasztási tanácsadás
- kiemelten tehetséges gyermekek és szüleik számára tanácsadás