Sátoraljaújhely - Rólunk


B. A. Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi Tagintézménye
3980 Sátoraljaújhely, Deák u.14
Az intézmény pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmény.
Ellátási körzete a 15/2013.(II:26) EMMI rendelete alapján a sátoraljaújhelyi járás területén működő köznevelési intézményekre terjed ki.
Intézményünk az elmúlt évek során sok változáson ment keresztül.
1985-ben alakult meg az akkori Városi tanács épületében. 1988-ban logopédiai tevékenységgel bővült a szolgáltatás. 1991. őszétől új épületben, kibővült feladatellátással és szakember létszámmal. új elnevezéssel dolgoztunk. Sátoraljaújhely város önkormányzatának fenntartása alatt láttunk el közoktatási ellátási körzetként feladatokat a Bodrogközben és a Hegyközben. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szakszolgáltató Központként dolgoztunk a Közoktatási Ellátási Körzetben. 2007-tõl újra költöztünk és egy általános iskola földszinti részén Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézetként dolgoztunk. 2013. szeptember 01.-tõl a KLIK megalakulásával a B. A. Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi Tagintézménye lettünk.
A szolgáltatást igénybe vevők köre nem csökken, az óvodás, általános iskolás és középiskolás korosztályból egyre több az önkéntes igénybe vevő. Ez szakmai szempontból jó, hiszen ha valaki önként kéri a szakemberek segítségét, már egyfajta probléma felismerés után, valószínű, hogy a terápia során is együttműködőbb lesz, így hatékonyabbá válik a szakmai munka.
A köznevelési törvény és szakszolgálati rendelet által többletfeladatokat kaptunk, pl. Járási Szakértői Bizottsági tevékenység, gyógytestnevelés, korai gondozás, tehetséggondozói koordináció. A nevelési tanácsadás profilja szakmailag gazdagodott, újra belekerült az ellátásba a klasszikus nevelési tanácsadói tevékenység, amely az utóbbi időben hátrányba került.
A szakszolgálatban dolgozó szakemberek valamennyien több diplomával és szakvizsgával rendelkeznek.
Jelenleg 2 fő főállású pszichológussal, 5 fő gyógypedagógussal, 1 fő tanító-fejlesztőpedagógussal, 2 fő logopédussal, 3 fő megbízási szerződéssel alkalmazott gyógytestnevelővelés 1 fő szurdopedagógussaldolgozunk.
A szakmai munkát segíti még 1 fő főállású szakszolgálati titkár és 1 fő megbízási szerződéses rendszergazda, 2 fő gyógypedagógiai asszisztens.
A pedagógiai szakszolgálatok felé nagyon sok társadalmi igény fogalmazódik meg. Az igényekhez való alkalmazkodást segítik a társintézményekkel való kapcsolatok.
A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, a gyakran változó jogszabályi keretek között, a fenntartó váltások, az adminisztrációs terhek növekedése ellenére is igyekszünk megbízható, stabil szolgáltatást nyújtani a hozzánk fordulóknak. A város és a járás területén működő köznevelési intézményekben, szociális, gyermekjóléti és gyámhatósági intézményekben, egészségügyi intézményekben ismerik és elismerik munkánkat.
Szakembereink rendszeres meghívottjai a köznevelési intézmények nevelési és szülői értekezleteinek, szakmai megbeszéléseket folytatnak. Az elmúlt évek során számos szakmai előadást, szülői értekezletet tartottunk.
A segítő hálózat szakembereivel, a köznevelési intézmények pedagógusaival, a szolgáltatást igénybe vevő családokkal, szülőkkel, folyamatos, élő, jó kapcsolatot tartunk fenn.