Sátoraljaújhely - Munkatársaink

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi - tagintézmény-vezető
Végzettség: tanító, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus- prevenciós – korrekciós-pedagógiai-pszichológiusi szakirányú gyógypedagógus, mediátor
Szakterület:
-intézményvezetés
-szakértői bizottsági tevékenység,
-nevelési tanácsadás
Elérhetőség:
szakszolgalat.sujhely@gmail.com,
tel.:
06-30/460-2827


Sallai-Györgyi Dóra
Végzettség: klinikai gyermek szakpszichológus
Szakterület:
-szakértői bizottsági tevékenység,
-nevelési tanácsadás
Elérhetőség:
szakszolgalat.sujhely@gmail.com,
tel.:
06-30/461-5905


Pásztor Edina
Végzettség: pszichológus
Szakterület:
·         szakértői bizottsági tevékenység: tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézség diagnosztikája
·         nevelési tanácsadás:
o   az óvodás és általános iskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak kezelése, hatékony megoldási stratégiák kialakításának segítése
o   a gyermekek problémáiban szerepet játszó családi dinamika feltárása, tanácsadás
o   nevelési tanácsadás, pszichoedukáció
o   serdülőkori tanácsadás
Szakmai érdeklődés:
·         diagnosztikai eljárások, értelmi képességeket vizsgáló eljárások
·         magatartási- és beilleszkedési nehézségek kezelése
·         családterápia
Elérhetőség:
szakszolgalat.sujhely@gmail.com,
tel.:
06-30/461-5905


Palicz Judit - logopédus
Végzettség: tanító, fejlesztőpedagógus, pszichopedagógus, logopédus, szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető
Szakterület:
-logopédia
-szakértői bizottsági tevékenység,
Elérhetőség:
szakszolgalat.sujhely@gmail.com,
tel.:
06-30/461-5905


Petri Béláné (Marika) - logopédus
Végzettség: tanító, gyógypedagógus, logopédus. Szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető
Szakterület:
-logopédia
-szakértői bizottsági tevékenység,
Elérhetőség:
szakszolgalat.sujhely@gmail.com,
tel.:
06-30/461-5905


Barnáné Juhász Krisztina
Végzettség: tanító, drámapedagógus, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus – prevenciós-korrekciós-pedagógiai-pszichológiai szakvizsga.
Szakterület:
-nevelési tanácsadás
Elérhetőség:
szakszolgalat.sujhely@gmail.com,
tel.:
06-30/461-5905


Szemánné Balla Marianna
Végzettség: tanító, gyógypedagógus – pszichopedagógiai tanár
Szakterület:
-nevelési tanácsadás
-szakértői bizottsági tevékenység
-tehetséggondozó koordinátori feladatok
Elérhetőség:
szakszolgalat.sujhely@gmail.com,
tel.:
06-30/461-5905


Szopó Bűti Orsolya
Végzettség: gyógypedagógus
Szakterület:
·         nevelési tanácsadás:
o   az óvodás és általános iskolás korú gyermekek komplex gyógypedagógiai célú fejlesztése, mozgásnevelés, kognitív, szociális készségek, tanulási képesség fejlesztése
o   óvodapedagógusokkal végzett szakmai konzultáció a gyermek fejlődését érintő kérdésekben
o   szűrővizsgálatok végzése, kiértékelése, szülőknek szóló tanácsadás
·         Korai fejlesztés és gondozás:
o   0-3 éves gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztése
o   Szomatopedagógiai fejlesztés, mozgásnevelés, hely- és helyzetváltoztató mozgások, finommotorika, egyensúlyérzék, mozgáskoordináció, állóképesség fejlesztése, másodlagos deformitások megelőzése
o   Érzékelés-észlelés, kognitív készségek, képességek fejlesztése
Szakmai érdeklődés:
·         Súlyosan halmozottan sérült gyermekek és középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiája
·         Mozgásterápiák
·         Meseterápia
Elérhetőség:
szakszolgalat.sujhely@gmail.com,
tel.:
06-30/461-5905


Zsupkó Andrea
Végzettség: gyógypedagógiai tanár, gyakorlatvezető vezetőtanár, szakvizsgázott gyógypedagógus
Szakterület:
·         nevelési tanácsadás:
o   óvodás korú gyermekek szűrővizsgálata
o   óvodás korú gyermekek prevenciós fejlesztése
o   fejlettségi vizsgálatok végzése
o   nevelési tanácsadás
o   korai fejlesztés:
·         gyógypedagógiai megfigyelés
·         komplex gyógypedagógiai fejlesztés
·         nevelési tanácsadás
Szakmai érdeklődés:
·         Kora gyermekkori intervenció és prevenció
·         Terápiás lehetőség a fejlesztésben
·         Mozgásba ágyazott képességfejlesztés
Elérhetőség:
szakszolgalat.sujhely@gmail.com,
tel.:
06-30/461-5905


Horváth Lászlóné
Végzettség: tanító, gyógypedagógiai tanár
Szakterület:
·         korai fejlesztés:
o   gyógypedagógiai megfigyelés
o   komplex gyógypedagógiai fejlesztés
o   nevelési tanácsadás

·         nevelési tanácsadás:
o   óvodás korú gyermekek prevenciós szűrése
o   óvodás korú gyermekek fejlettségi vizsgálata
o   óvodás korú gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztése
Szakmai érdeklődés:
·         kora gyermekkori intervenció óvodás gyermekek iskolára való felkészítése, nevelési tanácsadás
Elérhetőség:
szakszolgalat.sujhely@gmail.com,
tel.:
06-30/461-5905


Sivák Andrea, Ferencsák Erika – gyógypedagógiai asszisztensek


Sikorszki Norbert – szakszolgálati titkár

Intézményünkben főállású szakembereink mellett 3 fő gyógytestnevelő és 1 fő szurdopedagógus óraadóként segíti a szakterületeken folyó munkát.