Szerencs - Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
- Szakértõi bizottsági tevékenység
- Nevelési tanácsadás
- Logopédiai ellátás
- Gyógytestnevelés
-  A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

A fent felsorolt szolgáltatásokat a szakszolgálati rendeletben foglaltak alapján látjuk el


A szolgáltatásokat igénybe vevõk köre:
- Gyermekek a nevelési- oktatási intézmények jelzései, illetve szülõi kérés alapján
- Serdülõk önkéntesen
- Szülõk
- Nevelési- oktatási intézményben dolgozó óvodapedagógusok, pedagógusok
- Segítõ hálózat szakemberei (Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámügyi Hivatal munkatársai)