Szikszó - Kapcsolat

Elérhetõségek:

telefonon: 46/396-133
e-mail: szakszolgalat.szikszo@gmail.com

Az ellátás igénybevétele, nyitvatartási rend:A tagintézmény tanítási idõben hétfõtõl-csütörtökig 8.00-17.00 óráig, pénteken 8.00-13.00
óráig érhetõ el. Tanítási szünetek idejében hétköznapokon 8.00-12.00 óráig, szerdai napon
8.00-13.00 óráig.

Az ellátást a vonatkozó jogszabályok alapján Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Szikszói
járásában lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõk, vagy a Szikszói
járásban nevelési-oktatási intézményes ellátásban részesülõk vehetik igénybe.
Az ellátást a pszichológiai diagnosztika, valamint a járási szakértõi bizottsági tevékenység kivételével a helyszíneken, vagyis az intézményekben biztosítjuk