Szikszó - Munkatársaink

Fõállású alkalmazottak:

Balák Attila: tagintézményvezetõ, logopédus, gyógypedagógus
Nagyné Juhász Judit: logopédus
Szkárosiné Poller Eszter: logopédus
Szuhainé Balázs Judit: gyógypedagógus
Dr. Szobeczkiné Pócsi Orsolya : Pszichológus

Megbízási szerzõdéssel alkalmazott munkatársak:
Lengyelné Bendzsel Éva: gyógytestnevelõ
Kákóczkiné Tilles Ildikó: gyógytestnevelõ
Horváth Márton : gyógytestnevelõ
Molnár Zsolt: gyógytestnevelõ
Schmidt Róbert: gyógytestnevelõ
Erõs Béláné : logopédus
Molnárné Prokop Klára: gyógypedagógus