Szikszó - Rólunk

A B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szikszói Tagintézménye a 3800 Szikszó, Bethlen Gábor u. 1 sz alatt folytatja tevékenységét Szikszói Járásban. Ezelõtt a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Általános Iskola tagintézményeként mûködött. A mûködési hely az iskola egyik épülete, ennek az emeletén dolgozunk.

Elérhetõségek:
telefonon: 46/396-133
e-mail: szakszolgalat.szikszo@gmail.com
Az ellátás igénybevétele, nyitvatartási rend:
A tagintézmény tanítási idõben hétfõtõl-csütörtökig 8.00-17.00 óráig, pénteken 8.00-13.00
óráig érhetõ el. Tanítási szünetek idejében hétköznapokon 8.00-12.00 óráig, szerdai napon
8.00-13.00 óráig.

Az ellátást a vonatkozó jogszabályok alapján Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Szikszói
járásában lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõk, vagy a Szikszói
járásban nevelési-oktatási intézményes ellátásban részesülõk vehetik igénybe.
Az ellátást a pszichológiai diagnosztika, valamint a járási szakértõi bizottsági tevékenység kivételével a helyszíneken, vagyis az intézményekben biztosítjuk
A szakszolgálat által ellátott települések, és azok intézményei:
Szikszó:
Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó Miskolci u. 9. tel.:46-596-323
Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsõde 3800 Szikszó Rákóczi u. 60. tel.: 46/596-327
Szociális Missziótársulat Bethánia Napköziotthonos Óvoda Szikszó 3800 Szikszó Hunyadi J. u. 4-6. tel.:46/782-109

Alsóvadász:
Tompa Mihály Általános Iskola Alsóvadász 3811 Alsóvadász, Fõ út 68. tel.:46/596-586
Alsóvadászi Napköziotthonos Óvoda Alsóvadász 3811 Alsóvadász, Fõ út 17. tel.:46/395-087

Aszaló:
Aszalói Óvoda Aszaló, Rákóczi Ferenc utca 95. tel.: 46/395-917
Göõz József Általános Iskola Aszaló Aszaló, Rákóczi Ferenc utca 95. tel.:46/596-214

Homrogd:
Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda Homrogd 3812 Homrogd,Kossuth utca 150. (Többcélú intézmény) tel.: 46/454-143
Telephely:
Homrogdi Görögkatolikus Óvoda 3812 Homrogd, Rákóczi utca 33. tel.: 46/454-114
Telephely Selyeb: Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gergely Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 3809 Selyeb, Kossuth utca 37.

Felsõvadász:
Felsõvadászi Óvoda 3814 Felsõvadász, Kossuth utca 43 . tel.: 46/444-287
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3814 Felsõvadász, Rákóczi tér 1. tel.: 46/444-106

Halmaj:
Halmaji Kastély Óvoda, Petõfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842 Halmaj, Táncsics út 8. tel.: 46/ 574-226/4
Gárdonyi Géza Általános Iskola 3842 Halmaj, Fõ út 17. tel.: 46/574-220

Léh:
Napközi Otthonos Óvoda 3832 Léh, Kossuth u. 4. tel.: 46/ 574-201

Kázsmárk:
Kázsmárki Szivárvány Óvoda 3831 Kázsmárk, Kossuth út 13 . tel: 06-70-387-8350
Fogarasi János Általános Iskola Kázsmárk 3831 Kázsmárk, Fõ út 79. tel: 46/474-219

Gadna:
Felsõvadászi Óvoda Gadnai Feladatellátási Helye 3815, Gadna, Fõ u. 8. tel: 06-20-353-9068
(Anyaintézmény:Napközi Otthonos Óvoda Felsõvadász 3814 Felsõvadász, Kossuth u. 43.)
1. Napközi Otthonos Óvoda Gagyvendégi
2. 3816 Gagyvendégi, Báthori utca 6
(Anyaintézmény:Napközi Otthonos Óvoda Felsõvadász 3814 Felsõvadász, Kossuth u. 43.)
Felsõvadászi Óvoda Gagyvendégi Feladatellátási Helye 3816, Gagyvendégi, Báthori utca 6.