Szikszó - Szolgáltatásaink

Kötelezõ pedagógiai szakszolgálati feladatok:
a) járási szakértõi bizottsági tevékenység,
b) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
c) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
d) fejlesztõ nevelés,
e) nevelési tanácsadás,
f) logopédiai ellátás,
g) konduktív pedagógiai ellátás,
h) gyógytestnevelés,
i) kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

Ebbõl ellátott személyi feltételek miatt:
járási szakértõi bizottsági tevékenység,
nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás,
gyógytestnevelés,