Tokaj - Munkatársaink

Heteiné Girincsi Ilona 
Végzettség: tanító, szakvizsgázott nyelv és beszédfejlesztõ pedagógus, gyógypedagógus
Kiemelt szakterület: szakértõi bizottsági tevékenység
Szakmai érdeklõdés: diagnosztikai eljárások megismerése, tanulási zavarok tanulmányozása


Bajnokné Orosz Katalin
Végzettség: szakvizsgázott oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
Kiemelt szakterület: a tankerület óvodáiban, iskoláiban logopédiai ellátást, a Szakértõi Bizottságban a gyermekek logopédiai diagnosztikáját végzem.
Szakmai érdeklõdés: a logopédia területén minden új információ, ismeret után érdeklõdöm.


Szakál Éva
Végzettség: tanító, szakvizsgázott oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár
Kiemelt szakterület: a nevelési tanácsadó keretén belül óvodás és iskolás korú gyermekek szûrõvizsgálatával, egyéni és csoportos fejlesztésével foglalkozom, a Szakértõi Bizottságban tanulási problémákkal küzdõ gyermekek vizsgálatát, felülvizsgálatát végzem.
Szakmai érdeklõdés: mérési- értékelési módszerek a pedagógiai értékelésben, kognitív funkciók fejlesztése.


Kovács Zsófia 
Szakszolgálati titkár.


Major-Venczel Adrienn
Végzettség: biológia-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelõ tanár
Kiemelt szakterület: a tankerület óvodáiban és iskoláiban a gyermekek mozgatórendszeri és belgyógyászati elváltozásainak a rehabilitációját végzem
Szakmai érdeklõdés: mozgásszervi, belgyógyászati és pszichoszomatikus betegségek megelõzése és kezelése

Csepei Robert Rolland
Végzettség: pszichológus
Kiemelt szakterület: a nevelési tanácsadóban óvodás és iskolás gyermekek számára tartok egyéni és csoportos tanácsadásokat, szoros kapcsolatotban vagyok a gyámügyi hivatallal, illetve a családsegítõ szolgálattal.
Szakmai érdeklõdés: mélyterápiás technikák, resztoratív konfliktuskezelés.