Tokaj - Rólunk

Intézmény neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye

Intézményegységre vonatkozó adatok
Tagintézmény igazgató: Heteiné Girincsi Ilona
Tagintézmény székhelye: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky E. út 13.

Intézményünk, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye. Az elõdként mûködõ Tokaji Nevelési Tanácsadó 1997. október 31-én jött létre, a Tokaji Közoktatási Körzeten belül megyei, pedagógiai szakszolgálati feladatokat láttunk el, a II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény szakmailag önálló intézményegységeként. 2005. február 15-tõl a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulásban folytattuk tovább tevékenységünket a társulásban részt vevõ önkormányzatok által választott közoktatási feladat ellátására, hogy a vidéki ellátás is hangsúlyt kapjon. A pedagógiai szakszolgálati intézmények mûködésérõl szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményekben önállóan, tagintézményenként, illetve intézmény-egységenként mûködõ szakszolgálatok beolvadtak a 2013. szeptember 1. napjával alakult Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálatba. A Tokaji Járásban az intézmény biztosítja a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésrõl 18. § - ban foglaltak alapján a  szakértõi bizottsági tevékenységet,  a nevelési tanácsadást, a logopédiai ellátást, a gyógytestnevelést, az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátást, és 2014. szeptemberétõl korai fejlesztéssel bõvül a szolgáltatás.