Tokaj - Szolgáltatásaink

Szolgáltatások:
Alaptevékenységek:
- nevelési tanácsadás
(pszichológiai tanácsadás, vizsgálat, terápia, valamint pedagógiai tanácsadás, vizsgálat, terápia, pedagógiai szûrések, olvasás – írás - számolás vizsgálat)

- logopédiai ellátás
(beszédindítás, meglévõ beszédhibák javítása, beszéd- és kommunikációs zavarok differenciáldiagnosztikai feltárására, preventív módszerek alkalmazása a nyelvi-, beszéd és kommunikációs zavarok elkerülése érdekében)
- gyógytestnevelés
( gyógytestnevelésre utalt gyermekek a II/A vagy a II/B besorolással kerülnek ellátásra.)
szakértõi bizottsági tevékenység
( szakértõi vizsgálat elvégzése alapján beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség megállapítása komplex pedagógiai és pszichológiai vizsgálat keretében történik Szakszolgálatunkban
I. fokon, sajátos nevelésû igény gyanújának esetében lezáratlan vizsgálatként továbbítjuk az illetékes II. fokú szakértõi bizottsághoz.)
korai fejlesztés

Kiegészítõ tevékenységek:
- szülõk és pedagógusok számára szakmai konzultáció
- szülõi értekezleteken való részvétel
- ismeretterjesztésben való részvétel
- szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétel
- Gyámhatóság, Gyermekjóléti Szolgálat, Bíróság, Rendõrség megkeresése alapján szakértõi feladat ellátása
- védõnõkkel, gyermekorvosokkal, családsegítõ szolgálatokkal való kapcsolattartás.
- pályázati keretbõl tehetséggondozás
Szolgáltatás igénybevételének módja:
Az ellátást kérheti önként a szülõ (telefonon vagy személyesen), valamint nevelési/oktatási intézmények, családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatok a szülõ beleegyezésével, aláírásával ellátott vizsgálatkérõ lapon.
A Szakszolgálat szolgáltatásai ingyenesek.

Milyen esetekben lehet a nevelési tanácsadóhoz fordulni?

* Tanulási nehézség (olvasási nehézség, írási, helyesírási, matematikai nehézség, beszédprobléma, gondolkodási-, emlékezet-, figyelem probléma, lassúság / kapkodás, fáradékonyság, alulteljesítés, változó teljesítmény, tanulási kedv hiánya, rossz tanulási módszerek, teljesítményszorongás).
* Magatartási rendellenesség (gátoltság, félénkség, visszahúzódás, közöny, lehangoltság, gyakori sírás, labilitás, túlérzékenység, túlmozgékonyság, tic, nyugtalanság, figyelemfelkelto viselkedések, indulatkitörések, féktelenség, dac, ellenkezés, szabályok megszegése, rendszeres kötelességmulasztás, felelotlenség, vakmeroség, irányíthatatlanság, antiszociális viselkedés: lopás, csavargás, hazugság).
* Beilleszkedési zavar (érdektelenség, magányosság, kiközösítettség, rivalizálás, hatalmaskodás, ellenségeskedés, gúnyolódás, kritikusság, üldözés / üldözöttség, konfliktuskeltés, agresszivitás, verekedés).
* Komplex ártalom, amely esetben többféle egymást felerosíto probléma áll fenn
" szervi tünet (szervfájdalmak, mozgászavar, evési vagy emésztési zavarok, alvászavar, ürítési problémák).
* A nevelo személy (szülo, pedagógus) panaszai: nevelési nehézségek, döntési bizonytalanság (iskolaválasztásban, életvezetési kérdésekben), konfliktusok (iskolai, otthoni, családi ), aggodalmak, túlterheltség, tájékoztatás, tanács kérése.